0 532 321 01 01 ict@ict.org.tr

Bilecik Abadiye Köyü İskemderin Kanyonu

Bilecik Abadiye köyü yakınlarında yer alan kanyonun adı 1/25000 ölçekli 
haritalarda "İskemderin deresi "olarak geçmektedir. Bu sebeple kanyon 
"İskemderin kanyonu " olarak adlandırılacaktır. 
9 kişilik ekibimiz  7 Eylül Cumartesi günü saat 11:30 da kanyona giriş 
yaparak saat 15: 30 da kanyon geçişini tamamlamıştır. Bu süre içersinde 
7 tane tek halkalı, 2 tane de çift halkalı bolt matkap ile çakılmıştır. 
Etkinlik sonrası köylülerle yapılan görüşmede  kanyonun yılın en düşüķ 
su seviyesine sahip olduğu bilgisini aldık. Bu kanyon diğer mevsimlerde 
daha yüksek su seviyelerinde de geçilecebileceğinden  ihtiyaç halinde 
tekrar boltlanacaktır. Özellikle kış aylarında geçimeyi planlamaktayız.
Mevcut su seviyesinde kanyon 6 ip inişi ile geçilmiştir, daha yüksek 
su seviyelerinde iniş sayısı artış gösterebilir.
Kanyona ait teknik rapor kulübümüzün yenilenmekte olan web sitesinde 
daha sonra yayınlanacaktıŕ.
ict geçilmiş kanyon envanterine yeni bir kanyon 
ekledikleri için, İstanbul'a yakın olması sebebiyle, em günübirlik hem 
de kışın geçilebilecek bir kanyonun kazandırılmasındaki katkılarından ötürü
katlımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.